"Registerplein ziet op een consistente en transparante wijze toe op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria."

Home » over Registerplein

Over Registerplein

1990

Oprichting Stichting Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers.

2008

De Stichting gaat verder onder de naam BAMw: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers en beheert 2 registers.
Besturingsmodel met RvB en RvT wordt ingevoerd.

2010

Register sociaal agogen wordt door Registerplein gevoerd na overdracht door vereniging Phorza.

2012

Opening register voor Jeugdzorgwerkers.

2014

Opening register voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/huiselijk geweld.
Het register voor de Jeugdzorgwerkers wordt overgedragen aan SKJ.
BAMw wijzigt haar naam in Registerplein.

2015

Opening register GGZ-agogen.
Opening register Gezinshuisouders.
Opening register Cliëntondersteuners.

2016

Registerplein behaalt het ISO 9001:2008 certificaat.
Opening register voor Sociaal Juridisch dienstverleners wordt geopend.

2018

Register voor Sociaal Werkers wordt geopend
Opening register Mantelzorgmakelaars
Opening register Psychodiagnostisch werkenden
ISO 9001:2015 accreditatie behaald

2019

ledenadministratie voor beroepsvereniging BMZM
Basis gelegd voor herziening registerstructuur
Registerplein is een erkend leerbedrijf

2020

Opening register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg.
Opening register Cliëntenvertrouwenspersonen WZD.

2022

Opening register Kinderwerkers en Jongerenwerkers.
Opening register Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

2023

Opening register Ervaringsdeskundigen