Home » opleiders » accrediteren » hoe werkt het?

Hoe vraag ik accreditatie aan?

Het accreditatiesysteem waar Registerplein mee werkt heet PE-online. Om een accreditatieaanvraag in te kunnen dienen, moeten de volgende stappen worden gezet:

Stap 1: Aanmaken van een account in PE-online

Ga naar 'Mijn Registerplein' en kies de button 'account aanmaken' voor opleiders. Vul de gevraagde gegevens in en binnen 15 minuten ontvangt u uw inloggegevens op het opgegeven e-mailadres.

Stap 2: Autorisatie aanvragen

Nadat u de inloggegevens hebt ontvangen, gaat u via ‘Mijn Registerplein’ naar ‘Inloggen voor opleiders’. U komt nu in het autorisatiescherm. Kies hier uit het rijtje beroepsorganisaties voor Registerplein en dien het autorisatieverzoek in. Binnen één week ontvangt u een e-mail met goedkeuring om bij Registerplein te accrediteren. Afwijzingen worden altijd onderbouwd.

Heeft u al een PE-online account en wilt u Registerplein hieraan toevoegen? Ga naar de tab 'autorisatie' in uw online omgeving en klik op 'autorisatie aanvragen'.

TIP: Registerplein staat onderaan in de rij van beroepsorganisaties.

Stap 3: Accreditatieaanvraag indienen

Wanneer de autorisatie is goedgekeurd, kunt u aan de slag met de werkelijke accreditatieaanvraag. Via ‘Mijn Registerplein’ kiest u in uw opleidersaccount voor 'accreditatieaanvraag indienen'. Hierna kunt u ervoor kiezen om een nieuwe aanvraag in te dienen of een bestaande aanvraag uit te breiden. Het online accreditatiesysteem stelt nu een aantal vragen en verzoekt u verschillende documenten te uploaden. Volg de stappen en dien tot slot de aanvraag in. Binnen zes weken ontvangt u van het bureau een factuur. Na betaling van deze factuur krijgt u terugkoppeling over het aantal toegekende registerpunten.

Het aantal registerpunten wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de opgegeven informatie, zoals de relevantie van het programma en de netto contact- en studie-uren. Het is daarom belangrijk dat de informatie zo volledig en correct mogelijk ingevuld wordt.

Er wordt uitgegaan van 1 netto opleidingsuur = 1 punt. Graag verwijzen wij u naar het accreditatiereglement waar u alle informatie en de beroepsrelevantie per register kunt nalezen. Zo weet u snel voor welke registers uw opleiding relevant is.