Registerplein bouwt en beheert beroepsregisters in het sociaal domein.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Beroepsregisters zijn er om aan iedereen te tonen dat iemand die in het register staat ingeschreven voldoet aan een bepaalde standaard. Dat een geregistreerde professional in het register staat is goed te weten voor:

De werkgever van de professional.

Cliënten en/of patiënten van de professional.

Gemeenten

Steeds meer gemeenten nemen registratie mee in hun aanbestedingen. Professionals in die gemeenten voldoen dan automatisch aan de standaard van het register.

Wie bepaalt de criteria van een register bij Registerplein?

De beroepsregisters worden vaak gebouwd in opdracht van de beroepsvereniging. Tijdens de bouw van het register toetst de beroepsvereniging de criteria met het werkveld. Ze onderzoekt dan of de eisen niet te streng of juist te soepel zijn.

Registerplein heeft veel ervaring bij het bouwen van registers, maar bepaalt dus niet zelf de criteria. Registerplein is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Die onafhankelijkheid is een van de redenen waarom beroepsverenigingen ervoor kiezen om hun beroepsregistratie onder te brengen bij Registerplein.

Wanneer het register klaar is liggen de criteria vast. Toch zijn die criteria niet in beton gegoten. Na de opening van het register blijft Registerplein in contact met de opdrachtgever om te horen hoe het register voldoet in de praktijk. Een nieuw register krijgt ook een eigen accreditatie- en registratiecommissie die onder meer advies geeft bij afwijkende casussen. In dit interview met een commissielid lees je wat onze registratiecommissies precies doen.

Voorbeeld:

Het register Sociaal Werkers was een initiatief van meerdere partijen. Naast de beroepsvereniging hadden hier ook de vakbonden (FNV en CNV) en werkgevers (Sociaal Werk Nederland) en brancheorganisatie FCB een stem. Op de registerpagina’s van de afzonderlijke registers vind je telkens het kopje ‘Beroepsvereniging’. Dat is de beroepsvereniging die betrokken was bij de bouw van het specifieke register.

Onze werkwijze is om de dossiers van professionals zo eerlijk en transparant mogelijk te controleren. Zo staan alle criteria van elk register online in het registratiereglement.

Zo zien we toe op kwaliteit.

Zo zien we toe op professionals

Wij controleren 100%. Dat betekent dat we alle diploma’s, VOG’s en activiteiten die de professional in het persoonlijke dossier opvoert controleren.

Naast het behaalde diploma vragen we om een gewaarmerkt uittreksel van DUO. Dit doen we om diplomafraude tegen te gaan.

In bijna alle registers moet de professional een VOG tonen. Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze VOG wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie. De VOG mag niet ouder zijn dan 12 maanden. De VOG moet geüpload worden in het online dossier. Daarnaast willen we het fysieke exemplaar van de VOG ook zien. Mocht de werkgever de VOG van diens werknemer in een eigen archief bewaren, dan volstaat de Verklaring VOG van de werkgever.

Bij veel herregistraties moet er ook werkervaring worden aangetoond. Dit kan de werkgever doen door een Verklaring Werkervaring te ondertekenen.

Zo zien we toe op werkgevers

Van werkgevers controleren we of zij diensten aanbieden die passen bij het sociaal domein.

Een groeiend aantal geregistreerde professionals werkt als zelfstandige. Om dit aan te tonen dient deze groep dient als extra een uittreksel van de Kamer van Koophandel te tonen.

Zo zien we toe op opleiders

Scholing is een integraal onderdeel van het registratieproces. In veel registers volgen geregistreerden na- en bijscholing zodat ze aantoonbaar bijblijven in hun vak. Hoe zien we toe dat deze scholing goed is?

Opleiders bieden hun scholing aan ter accreditatie. Een medewerker van Registerplein beoordeelt of de opleiding beroepsrelevant is en controleert of het beoogde aantal scholingsuren klopt. Is dit het geval dan kan een professional deze opleiding in zijn/haar dossier opvoeren onder de geaccrediteerde scholing.

Sommige scholing is niet geaccrediteerd. Meestal is dat omdat de betreffende opleider geen accreditatieverzoek bij ons heeft ingediend. Professionals kunnen de opleider altijd vragen om de scholing alsnog te accrediteren. Niet-geaccrediteerde scholing mag de professional opvoeren onder ‘overige deskundigheidsbevordering’.