Registerplein: 030 - 711 88 51

Registerplein op pad

Op 12 oktober bezocht de directeur-bestuurder van Registerplein Roger Kerff Trema Kinderopvang en Welzijn in Nieuwendijk. Centraal stond de ontwikkeling van de organisatie en de vernieuwingen in het sociaal domein. Het werkbezoek was een initiatief van onze partner Sociaal Werk Nederland.

Bij werkbezoeken nodigen zij ook andere organisaties uit om aan te sluiten, zodat door de verschillende invalshoeken en achtergronden kennisuitwisseling kan plaatsvinden. Het was zonder meer een geslaagd werkbezoek omdat we zo vanuit Registerplein voeling houden met de beroepspraktijk van professionals die bij ons geregistreerd staan. Maar ook de rol van werkgevers en gemeenten is bijvoorbeeld zeer relevant. Welke ontwikkelingen zien zij in de praktijk en hoe verloopt de samenwerking tussen de stakeholders in het sociaal domein?

Heeft u tips voor een werkbezoek? Mail ons op: secretariaat@registerplein.nl