Registerplein: 030 - 711 88 51

Sociaal Werk Versterkt druk met registratiecriteria register Sociaal Werker

Het voorportaal van het register sociaal werker staat inmiddels al een tijd open en kent gelukkig veel aanmeldingen. De afgelopen tijd is er flink aan het register gewerkt door de samenwerkende partijen van het programma Sociaal Werk Versterkt. Er zijn verschillende enquêtes uitgezet om zoveel mogelijk input van sociaal werkers te ontvangen over het beroepscompetentieprofiel en de beroepscode.

Registerplein geeft advies over de inrichting van het register, omdat wij met onze ervaring in het opzetten en beheren van registers inmiddels heel wat do’s en don’ts uit de praktijk kennen. Die nemen we uiteraard mee bij de in richting van het register Sociaal Werker.