Registerplein: 030 - 711 88 51

Even kennis maken met…

Op 1 september begint Roger Kerff aan zijn nieuwe uitdaging als directeur bij Registerplein. Benieuwd wie hij is?
Wij maakten alvast kennis met hem aan de hand van vijf vragen.

 

Hoe beschrijf je jouw carrière in een notendop?
Na mijn rechtenstudie in Maastricht heb ik een promotieonderzoek gedaan naar nieuwe financieringsvormen in de zorgsector. Ik vond toen al de combinatie mooi van werken aan een maatschappelijk doel en het verbeteren van de rol van de cliënt. Vervolgens ben ik in de zorgsector aan de slag gegaan. Als lid van het MT / directieteam van verschillende grote organisaties heb ik het reilen en zeilen van die sector goed leren kennen. Daarbij ben ik me steeds meer gaan toeleggen op samenwerking met partnerorganisaties en kwaliteit & veiligheid van de zorg. Ik heb onder meer kwaliteitsaccreditaties begeleid en hierbij speelt bijvoorbeeld beroepsregistratie een belangrijke rol, net zoals een cultuur van continu leren en verbeteren. Daar zit dus een duidelijke link met Registerplein.

Wat is jouw link met het sociaal domein?
Mijn hele loopbaan speelt zich af in het sociaal domein. Naast mijn werk ben ik bijvoorbeeld vrijwilliger geweest bij een patiëntenvereniging en was ik ook lid van een cliëntenraad. Tegenwoordig ben ik onder meer  toezichthouder bij een zorginstelling en een woningcorporatie. Zo heb ik een goede kijk op het sociaal domein in de breedte en zie ik dat in elke sector eigenlijk aan hetzelfde doel wordt gewerkt: mensen in staat stellen hun eigen leven te leiden. Dat is ook mijn ambitie en daarbij wil ik steeds voor ogen houden dat het om mensen draait, niet om organisaties. Dat is ook het mooie van Registerplein: beroepsregistratie en professionalisering gaat in de kern om de relatie tussen cliënt en sociaal professional. Daar leveren we een bijdrage aan en dat motiveert me.

Ik wil steeds voor ogen houden dat het om mensen draait, niet om organisaties

Waar ga je het eerste mee aan de slag zodra je bent begonnen in jouw nieuwe functie?
Op de eerste plaats wil ik kennismaken met onze partnerorganisaties en de professionals in het sociaal werk. Hoe kan Registerplein hen nog beter ondersteunen? Opleiders, werkgevers en niet in de laatste plaats cliënten zijn natuurlijk ook belangrijke partners. Met hen wil ik graag kennis maken en ideeën uitwisselen. Daarbij is de rol van Registerplein ondersteunend én uitdagend. Daarmee bedoel ik dat we graag horen hoe we het best kunnen voorzien in de behoeften van de verschillende stakeholders. Tegelijk willen we ook uitdagen door vooruit te kijken en na te denken over de behoeften van overmorgen. Henry Ford zei immers al dat als hij alleen maar gemaakt zou hebben wat zijn klanten hem vroegen, dan zou hij een sneller paard hebben gemaakt, en niet een auto. Registerplein wil ook nadenken over die auto.

Wat wil je bereiken met Registerplein?
We gaan verder werken aan de twee pijlers ‘register’ en ‘plein’. Dus verder inzetten op verbreding en verdieping van de beroepsregisters, waar mogelijk nieuwe beroepsregisters inrichten en bestaande registers doorontwikkelen. Maar ook het plein is van belang: Registerplein is de (virtuele) ontmoetingsplek voor professionals die werk willen maken van groeien, leren en ontwikkelen. En daar vind je informatie, tools, tips en bijvoorbeeld workshops.

We gaan verder werken aan de twee pijlers ‘register’ en ‘plein’.

Registerplein ondersteunt ook de eigen verantwoordelijkheid van professionals en ik wil hen ondersteunen die in te vullen. Dat betekent dat we niet alleen tips en tools op individueel niveau bieden. Net zo goed wil ik me inzetten voor erkenning en waardering van die eigen professionaliteit, bijvoorbeeld in de doorontwikkeling van registratienormen.

Waar kijk je het meeste naar uit binnen je nieuwe functie?
Naar de samenwerking met het team van Registerplein en onze partnerorganisaties. Want alleen samen kunnen we de doelen realiseren die ons voor ogen staan. Immers: teamwork makes the dream work.