Registerpunten behalen

Een registratie bij Registerplein draagt bij aan het vakmanschap van de professional en zorgt ervoor dat de sociaal werker zijn kennis blijft vergroten en reflecteert op zijn dagelijks handelen in de praktijk.

Om de kwaliteit van geregistreerde sociaal professionals te kunnen waarborgen, moet de geregistreerde professional met regelmaat  beroepsrelevante deskundigheidsbevorderende  activiteiten ondernemen. Welke activiteiten onder deskundigheidsbevordering vallen, wordt bepaald aan de hand van het beroepscompetentieprofiel.

Indeling deskundigheidsbevorderende activiteiten

Een professional biedt zijn deskundigheidsbevorderende activiteiten aan via een upload in zijn eigen online registratiedossier. Registerplein beoordeelt deze activiteit aan de hand van het beroepscompetentieprofiel en kent hier punten aan toe. Er moet een minimum aantal punten in 5 jaar behaald worden. De verplichte trajecten zijn: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie. Natuurlijk zijn er ook activiteiten die niet geaccrediteerd zijn of niet onder reflectie vallen. In dat geval mogen deze worden geplaatst onder “overige deskundigheidsbevordering”. Aan dit traject is wel een maximum aantal punten verbonden.

Wat is wat?

Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen activiteiten die beoordeeld zijn door Registerplein op relevantie voor de beroepsgroep. Voorbeelden van vormen van scholing zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres, E-learning of webinar. Handig om te gebruiken is de cursusagenda. Hierin vind u alle geaccrediteerde scholing ingedeeld per beroepsgroep.

Registerpunten voor reflectie kunnen behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, mentorschap, (inter)collegiale consultatie en werkbegeleiding. Op de website van Registerplein staan handige invulverklaringen klaar waarmee reflectie op de juiste manier kan worden aangetoond.

Overige deskundigheidsbevordering zijn activiteiten die volgens de criteria niet aangemerkt kunnen worden als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering maar wel ervoor zorgen dat de professional zijn beroep beter kan uitoefenen.

Meer lezen?

Hoeveel registerpunten per registratieperiode en op welk traject behaald moeten worden, verschilt per register. U kunt dit teruglezen in het registratiereglement van het desbetreffende register.

In het accreditatiereglement leest u meer over de verschillende vormen van scholing.