Nieuwe regels aanleveren VOG

Wat is een VOG?

Professionals dragen een bijzondere verantwoordelijkheid door de zorg die zij geven aan kwetsbare personen. Zij hebben een vertrouwenspositie. Om te verantwoorden dat geregistreerde beroepsbeoefenaars dit vertrouwen waard zijn, wordt een door de overheid verstrekte verklaring gevraagd.

De Verklaring Omtrent Gedag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) mag niet ouder is dan 12 maanden. Tot 1 januari 2020 accepteert Registerplein ook gescande VOG’s.
Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om uw VOG als scan aan te bieden. U kunt dan alleen nog maar uw originele VOG (het papieren document) per post toe sturen zodat Registerplein het document op echtheid kan controleren.

Lees alle veranderingen en werkwijze op deze pagina »