Nieuwe CAO: werkgever moet verplichte registratie vergoeden

Is een werkgever verplicht om de registratie van een werknemer bij Registerplein te vergoeden? Die vraag krijgen we regelmatig van professionals. In de tekst van de nieuwe CAO Sociaal Werk is daar een duidelijk antwoord op te vinden:

Voor werknemers die vanwege het beleid van de gemeente of de werkgever verplicht geregistreerd worden in het Register Sociaal Werkers vergoedt de werkgever de registratiekosten en de kosten voor de verplichte VOG.

– CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2023-2025

De complete tekst van de nieuwe CAO Sociaal Werk is te vinden op de website van Sociaal Werk Nederland.