Wat voor werk doen we en waarom doen we dat?

Op deze pagina leggen we dat graag aan u uit.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Wat voor werk doen we en waarom doen we dat?

Op deze pagina leggen we dat graag aan u uit.

Bouw en
beheer van
registers

Samenwerking
met beroeps-
vereniging

Voorlichting
over registratie

Voor
professionals
werkgevers en
studenten

Dossiercheck

Voor
professionals in
mensenwerk

Commissies
Accreditatie
van scholing

Voor
Opleiders

Missie

Onze missie is om de kwaliteit van professionals in het sociaal domein zichtbaar te maken.
Registerplein ondersteunt deze professionals om te blijven leren zodat zij zinvol hun werk blijven doen.

Betrouwbaar

Betrokken

Rechtvaardig

Kwaliteit

Kernwaarden
Missie
Visie
Samenwerking

Periodiek houdt Registerplein de missie en visie tegen het licht. We denken na over wat we doen en waarom we dat doen. Tegelijk kijken we of deze ideeën nog passen binnen de veranderende wereld waarin we werken.

In 2022 hebben we onze missie, visie en kernwaarden opnieuw verwoord. In het schema hiernaast ziet u hoe deze zaken doorwerken in de dingen die we doen en met welke partijen we samenwerken om onze doelen te bereiken.

De missie is het doel van ons werk. De visie gaat over hoe we dat doel willen bereiken. De kernwaarden vormen de basis van ons werk. Zij geven richting aan de manier waarop we onze werkzaamheden inrichten en uitvoeren.