Mijn register: Simone Duin en Maud Tromp

Simone Duin werd in 2020 uitgeroepen tot Sociaal Werker van het Jaar. Onderdeel van de prijs was een kosteloze registratie in het register Sociaal Werkers. Dat kwam goed uit, want haar werkgever MeerWaarde besloot dit jaar werk te maken van de registratie. Simone vertelt samen met Maud Tromp (staf/beleidsfunctionaris bij MeerWaarde) over het sociaal werk en de meerwaarde van registratie.

Wat veranderde er voor je na jouw uitverkiezing tot Sociaal Werker van het Jaar?

Simone: “Van sociaal werker binnen de eigen organisatie en het lokale veld waarin ik werk, was er daarbuiten ineens ook veel aandacht voor wat ik doe. Ik werd gevraagd voor dingen waar ik niet eerder voor was benaderd. Zo schreef ik een brief aan Mark Rutte om hem te wijzen op het mentale welzijn van jongeren. Dat welzijn stond serieus onder druk in de coronatijd. Bij het ministerie van VWS mocht ik, ter voorbereiding op het Deltaplan Jeugd, aansluiten om te praten over het bevorderen van het welzijn van jeugd in coronatijd. Dat gaf me de kans om de schrijnende verhalen te delen en te vertellen welke rol de sociaal werker speelt bij het verlichten van die problemen.”

Smaakte die rol van woordvoerder naar meer?

Simone: “In mijn werk combineer ik nu twee functies. Enerzijds richt ik me op beleid door nieuwe programma’s en projecten te ontwikkelen die aansluiten bij wat de jeugd nu nodig heeft. Daarnaast sta ik nog vol in de praktijk als sociaal werker jeugd. Die wisselwerking vind ik heel leuk. Omdat je het effect van beleid in de praktijk ziet en anderzijds je ervaringen mee kan nemen bij het opzetten van nieuwe projecten.”

Maud: “Het is aan sociaal werkers om dit soort maatschappelijke vraagstukken te agenderen bij de politiek en de pers. Naar aanleiding van Simone’s uitverkiezing kregen we bezoek van politici en de landelijke pers. Het was mooi om dat podium te krijgen en in deze tijd is dat ook hard nodig.”

Je kreeg de prijs in mei 2020 toen Nederland in de eerste lockdown zat. Wat merkte je daar persoonlijk van?

Simone: “Normaal hadden we vanuit MeerWaarde campagne gevoerd. Dat kon nu niet. Mede daarom besloot de organisatie van de verkiezing alle drie de kandidaten uit te roepen tot Sociaal Werker van het Jaar. Dat vond ik wel mooi, want het liet in coronatijd zien hoe breed het sociaal werk is. Marloes Olde Hampsink werkt vooral met daklozen, Marcel van Eck met gezinnen en ik werk met jongeren.”  

We hebben laten zien hoe breed het sociaal werk is.

– Simone Duin

Een van de prijzen was een jaar kosteloze registratie in het register Sociaal Werkers. Hoe is dat voor jou?

Simone: “Ik ben op ontdekkingstocht! Ook als ik de prijs niet had gewonnen, dan had ik me aangemeld voor het register, want vanuit MeerWaarde zorgen we ervoor dat al onze sociaal werkers zich gaan registreren in het register Sociaal Werkers van Registerplein.”

Waarom doen jullie dat?

Maud: “De reden is dat we willen blijven werken aan ontwikkeling van onze professionals, want dat komt de kwaliteit van onze dienstverlening en dus de ondersteuning aan onze inwoners, ten goede. We stellen de registratie niet verplicht als werkgever, maar we maken er sinds 2020 wel serieus werk van om de registratie onder de aandacht te brengen van onze professionals. Inmiddels is iets meer dan de helft geregistreerd. Volgend jaar willen we de laatste helft ook in het register krijgen.” 

Hoe gaat dat in de praktijk?

Maud: “Onze HR-afdeling heeft per team kant-en-klare setjes met inschrijfformulieren aangeleverd. We helpen onze professionals, bijvoorbeeld met het invoeren van documenten zoals de VOG en bij het werken in het online dossier.”

Leg je de verantwoordelijkheid bij de professional of heb je als werkgever een meer sturende richting?

Maud: “Nu zijn we vooral bezig met het bekend maken van het register en het laten registreren. Vanaf komend jaar praten we meer inhoudelijk met de professionals over het register. Wat willen ze met hun registratie? We hebben bij MeerWaarde een opleidingsplanning waarbij we doelen op organisatieniveau hebben verwoord. Denk aan het omgaan met nieuwe doelgroepen of het toenemende contact met de ggz waar sociaal werkers mee te maken krijgen. Daarnaast heeft iedere professional zijn individuele ontwikkelplan. We werken nu ook met een ontwikkelgerichte gesprekscyclus met onze professionals. Dat kwam in de plaats van het oude functioneringsgesprek.

Simone: “Ik heb dat ontwikkelgesprek onlangs gehad en ik vond het een fijne manier om te kijken waar ik nu sta en waar ik naar toe wil.”

Als ik zelf op zoek ga naar zorg, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een coach dan let ik er ook op of iemand geregistreerd staat en wat voor registratie dat is.

– Simone Duin

Weet je wat je wil doen?

Simone: “Ik heb zoveel geleerd vorig jaar. Dat moet nog wel even landen. Wat ik wel interessant vind is het agenderen van sociale vraagstukken en het verder verdiepen van mijn coördinerende taken. Ik ben me nu aan het oriënteren. Het tweede jaar van mijn vijfjarige registratie is net ingegaan.”

Heb je nog andere voordelen aan het register ontdekt?

Simone: “Voor mij is het ook een stok achter de deur om daarmee aan de slag te gaan, maar het geeft me vooral ook inspiratie om daar met collega’s over te praten. Ik vind dat ik met deze registratie mijn vakmanschap kan aantonen. Als ik zelf op zoek ga naar zorg, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een coach dan let ik er ook op of iemand geregistreerd staat en wat voor registratie dat is. Dat vind ik voor het sociaal werk ook belangrijk, vooral omdat we vaak met kwetsbare inwoners werken en zij en onze opdrachtgever(s) moeten weten dat ik een professional ben die zijn vak serieus neemt en kwaliteit biedt. Het is ook een erkenning van mijn vak. Als ik met een jongere praat dan lijkt dat soms een gewoon gesprekje terwijl ik in dat gesprek met zoveel meer bezig ben en een gereedschapskist met instrumenten en methodieken mee heb. Ik let op het effect van waarden, ik ben alert op een hulpvraag, ik bedenk me met wie ik deze jongeren in contact kan brengen. Het is echt een vak. Ik weet nog dat ik tijdens een open dag van de studie gegrepen werd door dit werk. Midden in de maatschappij staan, verbindend zijn, bruggen bouwen die er nog niet zijn. Ik werd daar blij van en ik word er nog steeds heel blij van!”

Meer weten?

Lees hier meer over het register Sociaal Werkers.

Dit interview vormt een onderdeel van de interviewserie ‘Mijn register’. Eerder spraken we met een cliëntondersteuner, een maatschappelijk werker en een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.