Mijn register: interview met Annerieke van Dongen

Annerieke van Dongen-Kardol werkt in een team van maatschappelijk werkers bij Noorderboog in Meppel. Ze staat bij Registerplein ingeschreven in de registers Maatschappelijk Werkers en Cliëntondersteuners.

Je staat al sinds 1996 bij Registerplein ingeschreven. Weet je nog hoe je tot die registratie kwam?

“Ik werkte eerst een aantal jaar als A-verpleegkundige. Omdat ik me meer wilde richten op de begeleiding ben ik toen de studie voor Maatschappelijk Werker gaan volgen. Ik was een van de oudere studenten, maar achteraf vond ik het fijn dat ik al wat werk- en levenservaring had. Na mijn studie kon ik direct terecht bij het ziekenhuis waar ik eerder als verpleegkundige had gewerkt. Ze hadden acuut een maatschappelijk werker nodig en ik kon meteen aan de slag. Ik heb me in 1996 bij Registerplein laten registeren. Toen heette het nog BAMw.”

Waarom liet je je inschrijven in het register Maatschappelijk Werkers?

“Vanaf het begin vond ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en bij mijn werkgever was er ook aandacht voor kwaliteit en beroepsregistratie. Vanaf mijn start als maatschappelijk werker ben ik, naast het begeleiden en behandelen van cliënten, ook altijd betrokken geweest bij het maken van beleid. Dat is een prachtige combinatie. Ik wil graag de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en aan de bel trekken bij instanties wanneer zaken beter kunnen. Dat is een rode draad in mijn werkende leven.”

Je werkt nu vooral met ouderen. Hoe kwam je daar terecht?

“Tijdens mijn periode in het ziekenhuis merkte ik dat ik graag werkte met ouderen. In 2007 ben ik begonnen als maatschappelijk werker bij Noorderboog. Noorderboog is een zorgorganisatie die alles aanbiedt op het gebied van ouderenzorg: verpleeghuiszorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling, revalidatie, consultatie en eerstelijnszorg.”

Wat houdt jouw werk in?

“In mijn werk staat het contact met de cliënt en diens netwerk centraal. Met verlies van gezondheid en zelfredzaamheid  verandert er veel in het leven van deze mensen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met een beroerte of dementie. We zoeken naar mogelijkheden om hun kracht te vergroten en hun spanning te verminderen, zodat zij weer kunnen gaan genieten van het leven. We bieden ook praktische hulp en psychosociale ondersteuning aan mantelzorgers. Daarnaast zijn we aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en aandachtsfunctionaris mantelzorg, zowel intern als extern gericht. We geven scholing en maken beleid. We signaleren knelpunten die ouderen betreffen en brengen deze gemeentelijk, provinciaal of landelijk onder de aandacht.”

Ik wil graag de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en aan de bel trekken bij instanties wanneer zaken beter kunnen.

– Annerieke van Dongen-Kardol

Hoe zie je het werkveld veranderen?

“Een trend is dat ouderen, om verschillende redenen, langer thuis blijven wonen. De problematiek die we jaren geleden vooral intern signaleerden, doet zich nu veelal thuis voor. We willen onze kennis over en ervaring met ouderen graag buiten onze muren delen en zijn in gesprek gegaan met onder meer de gemeente Meppel en andere organisaties. Met mooie resultaten! In Meppel en Westerveld ben ik daardoor nu al een paar jaar inzetbaar vanuit het Sociaal Team, bij ouderen die thuis wonen, als uitvoeringsregisseur met de specialisaties ouderen en ouderenmishandeling. Het zijn complexe casussen waarin je met veel partijen samenwerkt. Ook is er in 2020 in de gemeente Meppel een netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo opgericht, waar vier organisaties deel vanuit maken, waaronder Noorderboog. Ook op deze manier kunnen wij onze kennis en expertise met ouderen breed inzetten. In het netwerk hebben we samen afgesproken dat inschrijving als cliëntondersteuner bij Registerplein vereist is, om goede kwaliteit te leveren. Daarom heb ik me ook in dat register ingeschreven. In het veranderende werkveld heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je stem te laten horen, om zelf initiatief te nemen tot gesprekken en om kansen te zien voor verandering. Zo hebben we in Meppel ook een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht.”

Hoe helpt jouw registratie bij Registerplein hierbij?

“De laatste jaren specialiseerde ik me steeds meer als aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, zowel intern als extern. Ik mocht van mijn werkgever diverse cursussen volgen en in 2020 de post-hbo bemoeizorg doen. Deze heb ik in mijn dossier toegevoegd op Registerplein. Ik mocht daarnaast ook uren besteden aan een casusonderzoek voor Veilig Thuis Drenthe. Naar aanleiding van dat onderzoek heb ik aanbevelingen gedaan die hopelijk leiden tot een afname en een betere aanpak van ouderenmishandeling. Ik leverde ook input voor de Handreiking Ouderenmishandeling waarmee gemeenten een slag kunnen maken om ouderenmishandeling terug te dringen. Op dit moment ben ik bezig met de cursus TOP-3 methodiek. Daarmee blijf ik me ontwikkelen in mijn vakgebied en heb ik voldoende punten behaald om binnenkort weer vijf jaar ingeschreven te kunnen staan.”

In het veranderende werkveld heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je stem te laten horen, om zelf initiatief te nemen tot gesprekken en om kansen te zien voor verandering.

– Annerieke van Dongen-Kardol

Welke rol speelt je werkgever hierin?

“Onze werkgever heeft deskundigheid hoog in het vaandel staan en er is voldoende ruimte en budget om onszelf in ons vakgebied te blijven ontwikkelen. Ook hebben we onlangs aan teambuilding kunnen doen, waarbij we onze talenten in kaart hebben gebracht. Daarnaast is er ruimte voor intervisie met een aantal andere organisaties. Heel zinvol om van te leren en nodig om aan de registratiecriteria van Registerplein te kunnen voldoen. Deze eisen kunnen helpen om van je werkgever ruimte te krijgen voor studie en intervisie. Ga hierover met jouw werkgever in gesprek!  Binnen Noorderboog krijg ik de kans om mij te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het bevorderen van welzijn van ouderen. Daarom werk ik hier alweer bijna 14 jaar met veel plezier.”

Meer weten?

Lees hier meer over het register Maatschappelijk Werkers en het register Cliëntondersteuners van Registerplein.

Lees hier de Handreiking Ouderenmishandeling waarmee professionals ouderenmishandeling onder de aandacht kunnen brengen bij de gemeente waarin ze werken. Het casusonderzoek waar Annerieke voor Veilig Thuis Drenthe aan werkte is op verzoek op te vragen. Stuur hiervoor een e-mail naar dit adres.

Dit interview is onderdeel van een serie interviews waarin Registerplein professionals vraagt naar hun werk en hun registratie.

Wilt u ook meewerken aan deze serie en vertellen over uw werk en registratie? Dat kan. Mail ons en we nemen contact met u op.

Tekst: Peter de Koning