Registerplein-Utrecht_HD_Register-new-02

De maatregelen rond het coronavirus raken ons allemaal.

Dit verandert er in uw registratie bij Registerplein.

 

Ik ben een sociaal professional

• Geaccrediteerde trainingen online gegeven tellen mee als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Veel geaccrediteerde trainingen en opleidingen gaan niet door, maar worden nu online aangeboden. Uiteraard blijft deelname aan deze online trainingen (symposia, enz.) meetellen als geaccrediteerde scholing. Let wel op: deze online trainingen moeten qua inhoud en tijdsbesteding overeenkomen met de accreditatie.

• Verlenging van de registratieperiode is mogelijk

Loopt uw registratieperiode af en komt u, door het coronavirus, in de knel met uw registratiepunten? Neem dan contact op met Registerplein. Op uw verzoek kan de registratieperiode worden verlengd of u kunt dispensatie krijgen voor een aantal (scholings-)uren.

Registerplein past deze maatregel niet standaard voor iedereen toe, omdat er bij veel professionals geen knelpunt ontstaat.

 

Ik ben een opleider

Vervangende online trainingen blijven meetellen

Bood u een geaccrediteerde training of symposium aan die door de uitbraak van het coronavirus niet als fysieke bijeenkomst door kon gaan?

Wanneer de training online wel doorgaat, dan blijft deze training (of dit symposium) meetellen als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Voorwaarde is wel dat de inhoud en tijdsbesteding overeenkomen met de accreditatie en dat u de aanwezigheid van de deelnemers registreert.