Bij Registerplein onderzoeken we regelmatig hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren. Uw mening is daarbij van groot belang. Wanneer u een van onze enquêtes invult, leren we uw wensen kennen. Omdat Registerplein met verschillende groepen werkt, hebben we verschillende enquêtes gemaakt.

Onder de inzenders die voldoen aan de criteria verloten we een jaar gratis registratie in een van onze beroepsregisters. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Bent u een professional en werkt u bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, sociaal werker, cliëntondersteuner of staat u geregistreerd in een van onze beroepsregisters? Vul dan deze enquête in.

Bent u een opleider en accrediteert u uw scholing via Registerplein? Vul dan de enquête voor opleiders in.

Bent u een werkgever in het sociaal domein? Vul dan de enquête voor werkgevers in.

Werkt u voor beroepsvereniging, gemeente, zit u in een registratiecommissie of bent u op een andere manier verbonden aan Registerplein? Vul dan de enquête voor stakeholders in.