Home » FAQ

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over alles rond registratie, accreditatie, VOG, punten, activiteiten en scholing.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op »

Ik kan niet meer inloggen

Het niet meer kunnen inloggen kan verschillende redenen hebben:

 1. u heeft een account aangemaakt, maar daarna geen dossier ingediend. Dit account wordt automatisch verwijdert na 4 weken.
 2. uw account staat op inactief. Redenen hiervoor kunnen zijn: het niet tijdig betalen van de factuur, het niet tijdig indienen van uw herregistratie.
 3. u gebruikt uw e-mailadres bij gebruikersnaam om in te loggen. Uw gebruikersnaam is uw registratienummer
 4. u heeft de gegevens van uw inlog gekopieerd vanaf de e-mail die u heeft ontvangen bij de start van uw registratie. het is dan mogelijk dat u niet alleen de inloggegevens heeft gekopieerd, maar ook de spatie voor of na deze gegevens. Pe-online ziet dit als een leesteken.  
 5. er staat BIG- in het veld van waar u uw gebruikersnaam noteert. Haal deze gegevens eerst weg voordat u uw gebruikersnaam (registratienummer) invoert.
Hoe kan ik mijn dossier indienen voor een (her)registratie Plus

Onder uw huidige registratieperiode of aanmeldperiode staat een oogje. Hier kunnen verschillende benamingen staan:

Als u zich wilt aanmelden voor een registratie Plus staat er 'dossier indienen': klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur.

Als u uw registratie Basis wilt veranderen in een registratie Plus ziet u 'aanmelden' staan. Klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur. 

Heeft u het dossier terug gestuurd gekregen dan staat er 'opnieuw indienen' klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur.

Indien u uw herregistratie Plus wilt indienen Moet u rekening houden met verschillende aspecten:

 • heeft u op alle trajecten en in totaal voldoende punten behaald? M.a.w. zijn alle bolletjes groen?
 • U kunt maximaal 3 maanden voor het einde van uw registratieperiode uw herregistratie indienen. Wilt u eerder uw herregistratie indienen? Neem dan contact op met Registerplein.

-*vergeet niet de VOG per post toe te sturen

Waarom kan ik geen activiteit toevoegen

Indien u geregistreerd bent in het type registratie Basis of Aspirant kunt u geen activiteiten toevoegen. 

Ook kunt u geen activiteiten toevoegen die in de toekomst liggen. 

Ik heb een verkeerde aanmelding gedaan. Hoe kan ik overstappen naar een ander register?

Hiervoor logt in in PE-Online, en kunt u in het hoofdscherm via de button  “+ Extra register”  een registratie in een ander register aanvragen. klik op het wenselijke register en volg de stappen. 

Heeft u reeds betaald voor de eerste aanmelding? Volg dan onderstaande stappen:

 • U kiest, na het toevoegen van de in het reglement gevraagde documenten bij de betalingsoptie voor “Banktransfer”.
  Er wordt naar uw e-mailadres een factuur gestuurd met het verzoek deze te betalen. U kunt dit bericht negeren.
 • Na het indienen van uw dossier in het nieuwe register, dient u een e-mail naar info@registerplein.nl te sturen met het verzoek om de reeds betaalde kosten van uw registratie om te zetten, mocht u teveel hebben betaald, dan graag een verzoek om teruggave, vermeld hierbij uw bankrekeninggegevens.
 • Indien u te weinig heeft betaald, dan ontvangt u een aanvullende factuur.

Heeft u de factuur van uw eerste aanmelding niet betaald? Volg dan onderstaande stappen:

 • Betaal de factuur van de nieuwe aanmelding.
 • Stuur een e-mail naar info@registerplein.nl om uw oude aanvraag op inactief te zetten. U ontvangt dan geen betaalherinneringen meer van uw eerdere aanvraag. 

 

Kan ik mijn punten meenemen naar een ander Register?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Tellen scholingen uit het verleden mee voor mijn huidige periode?

Nee, alleen punten behaald tijdens uw huidige registratieperiode tellen mee.

U kunt uw in het verleden behaalde scholing wel opvoeren. Deze tellen niet mee voor uw huidige registratieperiode, maar worden wel opgenomen in de lijst overzicht activiteiten.

Zo heeft u een volledig overzicht van uw scholingsactiviteiten.

Ik wil opzeggen

Uw registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij u tijdig, dat wil zeggen tot uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe factuurjaar (niet te verwarren met registratiejaar), opzegt.

Uw factuurdatum is zichtbaar in uw online dossier onder het kopje 'account'. 

Een factuurdatum hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de ingangsdatum van een registratie. Redenen hiervan kunnen zijn: het tussentijds overstappen naar een ander type registratie, of het eerder willen herregistreren. 

U kunt uw opzegging per e-mail sturen naar administratie@registerplein.nl, onder vermelding van uw registratienummer en de reden van opzegging of u vult het opzegformulier in. U ontvangt een bevestiging van deze opzegging. Bewaar deze goed.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Als u naar het inlogscherm van PE online gaat, staat er onderaan de pagina:

Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) opvragen?
Klik hier om deze op te vragen.
 
Vul het e-mailadres in die u heeft gebruikt bij uw aanmelding en er wordt een link naar u gestuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 
Indien u een werk e-mailadres heeft opgegeven bij uw aanmelding dient u een e-mail naar info@registerplein.nl  te sturen waarin u het oude en het nieuwe e-mailadres vermeld. U krijgt dan een bevestiging wanneer het e-mailadres is gewijzigd.
Hoe voeg ik activiteiten toe?

Activiteiten kunt u toevoegen door in te loggen in uw online dossier.

nadat u bent ingelogd ziet u in de balk bovenaan 'Toevoegen' staan. Klik hierop.

Vul de datum in waarop het certificaat is afgegeven / de activiteit heeft plaatsgevonden en klik op volgende.

klik op de v rechts op de balk en kies de activiteit die u wilt toevoegen.

Vul de gegevens in en voeg het bewijsmateriaal toe. Voor geaccrediteerde scholing moet u ook een ID nummer invullen. Deze kunt u vinden in onze scholingsagenda. 

klik op verstuur.

Een uitgebreide beschrijving vindt u bij onze stappenplan.

Waarom moet ik mijn VOG per post opsturen?

In de zomer van 2019 is fraude met gekopieerde en geüploade VOG's aan het licht gekomen. Registerplein staat voor kwaliteit en wil deze kwaliteit blijven borgen. Dit is alleen mogelijk door de originele VOG (op papier) op echtheid te controleren. Er is helaas is geen andere mogelijkheid om een gewaarmerkte VOG te verkrijgen.
Daarom ontvangen van u graag uw originele VOG.

U stuurt uw VOG naar het volgende postadres: Registerplein, t.a.v. beroepsregistratie, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Wilt u uw originele VOG retour ontvangen? Dat is mogelijk. Sluit dan een aan u zelf geadresseerde én voldoende gefrankeerde envelop bij.
Originele VOG’s worden op echt gecontroleerd en daarna door Registerplein vernietigd, tenzij u een (aan u zelf) geadresseerde én (voldoende) gefrankeerde envelop heeft bijgevoegd. Registerplein koppelt na ontvangst de VOG aan uw dossier en deze is dan in te zien bij uw account.

Waarom moet ik een uittreksel van het duo én mijn diploma uploaden?

Tot 1 januari 2020 accepteert Registerplein gescande diploma’s. Geüploade diploma’s waar twijfel over bestond werden gecheckt bij de uitgevende instantie. Dit werd altijd gedaan in overleg met de professional.

In 2019 bereikte Registerplein het bericht dat er gefraudeerd wordt met diploma’s. Met name de sectoren techniek en zorg werden genoemd. Dit heeft Registerplein doen besluiten om de echtheid van diploma's strenger te gaan controleren.

Daarom dient u vanaf 1 januari 2020 naast de scan van uw diploma ook een gewaarmerkt uittreksel uit het DUO-diplomaregister aan te tonen.

 

Hoe en waar kunt u dit uittreksel opvragen?

Van veel diploma’s is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een uittreksel van de diplomagegevens beschikbaar. Deze kunt u digitaal opvragen en downloaden. U krijgt dan een gewaarmerkt uittreksel dat digitaal is ondertekend door DUO.
Om dit uittreksel te downloaden klikt u hier>>

 

Geldt dit voor alle diploma's?

Indien uw diploma is behaald na 1996 (HBO) of na 2007 (MBO) dient u ook een uittreksel uit het diplomaregister toe te voegen. Is uw diploma niet opgenomen bij DUO, dan volstaat alleen de scan van uw diploma.

 

Wat zijn de kosten?

 • MBO-diploma’s vanaf 2007 zijn gratis op te vragen.
 • HBO-diploma’s vanaf 1996 zijn gratis op te vragen.

 

Digitaal uittreksel

Een digitaal uittreksel van DUO is voorzien van een digitale handtekening. Registerplein ontvangt het door DUO afgegeven Pdf. Bij bewerken van het Pdf – bijv. omzetten naar WORD – verdwijnt deze handtekening. Deze wordt dan niet meer door Registerplein geaccepteerd.

 

Wanneer moet u dit uittreksel aantonen?

Bij het indienen van uw dossier uploadt u uw diploma + het digitale uittreksel van DUO.
Dit geldt voor MBO-diploma’s die zijn afgegeven zijn na 1 januari 2007 en HBO-diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 1996.
Heeft u een diploma van voor genoemde data dan hoeft u geen DUO-uittreksel toe te voegen. Het mag wel, maar de kosten voor een dergelijke aanvraag zijn substantieel.

Voor die diploma’s voor genoemde data wordt bij twijfel over de echtheid – met uw medeweten - navraag gedaan bij de afgevende instantie.

Deze nieuwe werkwijze is alleen van toepassing op nieuwe registraties.

Waarom mag ik mijn oude activiteiten niet uploaden in mijn huidige registratieperiode?

Met registratie wilt u laten zien dat u doet aan permanente educatie. Dat wil zeggen een leven lang leren. Dat is de reden dat oude activiteiten niet mee kunnen tellen voor een huidige registratieperiode.

Mag ik door andere organisaties geaccrediteerde scholing voor Registerplein gebruiken?

ja dat mag, alleen niet onder de regel van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Door Registerplein geaccrediteerde scholing wil zeggen dat Registerplein de scholing heeft getoetst op de door de beroepsvereniging geleverde o.a. competenties. De scholing kan opgevoerd worden op de regel 'overige (scholings) activiteiten'. 

Scholingen die door andere partijen zijn geaccrediteerd zijn op een andere wijze getoetst.

Een uitzondering is het register Clientondersteuners. Clientondersteuners zonder SKJ registratie mogen ook SKJ geaccrediteerde scholingen toevoegen. 

Waar vind ik mijn ontwikkelplan?

Deze vindt u onder de knop 'Toevoegen' in uw online dossier. 

U kunt kiezen om een eigen ontwikkelplan up te loaden of het format Ontwikkelplan Registerplein te gebruiken. Beide zijn goed.

Ik heb digitale intervisie. Wie mag er tekenen voor mijn intervisie?

Intervisie kan op 2 manieren worden afgetekend:

 • door uw mede-intervisanten. 
 • door uw werkgever. belangrijk is wel dat alle namen van de mede-intervisanten bekend zijn.

Op de website van Registerplein staat bij uw register - 'formats' een verklaring reflectie die u kunt gebruiken voor opgave van uw reflectieactiviteiten.

Let op: bij het register Sociaal Werkers moeten de datums per stuk worden opgevoerd. Er mogen wel meerdere datums op 1 formulier staan U kunt het formulier dan meerdere keren gebruiken. 

Waarom krijg ik maar 1 punt voor mijn gevolgde scholing in het register SW?

In het register Sociaal werkers zijn de herregistratie eisen niet in uren benoemd maar in ontwikkelactiviteiten en reflectieactiviteiten. Elke activiteit is 1. 

Bij elke activiteit kunt u wel invoeren hoeveel uur u aan de activiteit besteed heeft. 

Ik heb al een registratie Basis. Waarom staat er 'indienen' onder mijn registratie Basis? Die heb ik toch al?

Om een registratie Plus aan te vragen dient u uw dossier registratie Basis in te dienen. Dit kunt u doen door op de button 'aanmelden' te klikken onder de periode van de registratie Basis. 

Mijn register is nog nieuw. Er zijn nog weinig geaccrediteerde scholingen voor mijn register. Wat moet ik doen?

Als een register nog maar recent geopend is kan het zijn dat er nog weinig geaccrediteerde scholing in de cursusagenda staat die speciaal voor dat register is. U kunt dan ook zoeken bij de andere registers naar geaccrediteerde scholing. Let u hierbij op dat de door de opleider opgegeven competenties en vaardigheden wel overeenkomen met de competenties en vaardigheden in uw eigen register. Als deze overeenkomen kunt u de scholing volgen en opgeven bij de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Welke competenties en vaardigheden horen bij uw register kunt u nalezen in het accreditatiereglement

Ook is het mogelijk de opleider te verzoeken om de scholing te laten accrediteren. Dit is achteraf ook mogelijk.

Mijn opleider wil mijn opleiding niet laten accrediteren. Wat nu?

Als de opleider de opleiding niet wil accrediteren kunt u de scholing toevoegen bij 'overige (scholings-) activiteiten'. De scholing valt dan onder 'overige deskundigheidsbevordering'. 

Als u alleen een scholing wilt volgen die geaccrediteerd is, adviseren wij om in de cursusagenda te zoek naar een passende scholing of de opleider te verzoeken om de scholing alsnog te laten accrediteren. Dit kan ook als de scholing al heeft plaatsgevonden. 

Als ik bij 'Mijn Registerplein' inlog zie ik BIG- staan. Log ik wel in op de juiste plaats?

Het kan voorkomen dat er BIG- staat op de plaats waar u uw registratienummer moet invullen. Dit kunt u weghalen en uw registratienummer invullen. U kunt dit voorkomen door uw cookies (uw geschiedenis) te verwijderen. 

Ik ben GGZ agoog. Mag ik dbc uren schrijven?

Registerplein ziet erop toe dat professionals zich kunnen registreren en herregisteren volgens de geldende criteria die zijn opgenomen in het registratiereglement. Of u dbc uren mag schrijven is na te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa (www.nza.nl) of bij uw werkgever. Helaas kan Registerplein u daar geen antwoord op geven. 

Klopt het rekeningnummer NL45DEUT0556977556?

Ja dit rekeningnummer is juist. Per 1 oktober 2020 worden de facturen voor de registratie verstuurd via het registratiesysteem PE-online. De betalingen worden verwerkt door het bedrijf CM.com Stichting. De facturen kunt u terug vinden in uw eigen online dossier onder 'Facturen'. Daar ziet u ook de betaalstatus. 

Twijfelt u eraan of een rekeningnummer juist is, controleer dit rekeningnummer dan hier: een IBAN controleren (ibancalculator.com)