Home » FAQ

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over alles rond registratie, accreditatie, VOG, punten, activiteiten en scholing.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op »

Ik hoor mijn collega's over de Registerplein-app. Wat kan ik met deze app?

De app kunt u downloaden in de Playstore of Appstore. Een directe link kunt u vinden op Mijn Registerplein - Registerplein

Nadat u de app heeft gedownload moet u eenmalig een koppeling maken tussen uw mobiele apparaat (mobiel, tablet) en uw online dossier.

Dit kan op 2 manieren

 1. via een 2e apparaat
  • Gebruik een 2e apparaat (PC, tablet of mobiel) om in te loggen op uw account.
  • Ga naar 'account' en scroll naar beneden.
  • klik op 'Apparaat koppelen' Er verschijnt dan een QR code.
  • Klik in de Registerplein-app op 'Scannen' en scan de QR code.
  • uw telefoon of tablet is gekoppeld.
 2. Direct via uw mobiel of tablet (het apparaat waarop u de app heeft geïnstalleerd)
  • open uw internetbrowser en ga naar www.registerplein.nl 
  • log in bij 'Mijn Registerplein'. 
  • ga naar 'account' en scroll naar beneden.
  • klik op apparaat koppelen' en er verschijnt een QR code
  • klik op de QR code en kies voor openen met de Registerplein-app of open portfolio.
  • uw mobiel of tablet is gekoppeld.

U kunt meerdere apparaten koppelen aan 1 account. Bij Apparaten ziet u welke apparaten er zijn gekoppeld aan uw account.

Met de app kunt u al uw registratiezaken regelen zoals indienen dossier, herregistratie, uploaden activiteiten.

Het voordeel van de app is dat u uw bestanden niet eerst hoeft op te slaan. Met de app kan er een foto worden gemaakt van een bestand en deze wordt dan gelijk toegevoegd aan de uploadregel. 

Ik kan niet meer inloggen

Het niet meer kunnen inloggen kan verschillende redenen hebben:

 1. u heeft een account aangemaakt, maar daarna geen dossier ingediend. Dit account wordt automatisch verwijder na 4 weken.
 2. uw account staat op inactief. Redenen hiervoor kunnen zijn: het niet tijdig betalen van de factuur, het niet tijdig indienen van uw herregistratie.
 3. u gebruikt uw e-mailadres bij gebruikersnaam om in te loggen. Uw gebruikersnaam is uw registratienummer
 4. u heeft de gegevens van uw inlog gekopieerd vanaf de e-mail die u heeft ontvangen bij de start van uw registratie. het is dan mogelijk dat u niet alleen de inloggegevens heeft gekopieerd, maar ook de spatie voor of na deze gegevens. Pe-online ziet dit als een leesteken.  
 5. er staat BIG- in het veld van waar u uw gebruikersnaam noteert. Haal deze gegevens eerst weg voordat u uw gebruikersnaam (registratienummer) invoert.
Als ik bij 'Mijn Registerplein' inlog zie ik BIG- staan. Log ik wel in op de juiste plaats?

Het kan voorkomen dat er BIG- staat op de plaats waar u uw registratienummer moet invullen. Dit kunt u weghalen en uw registratienummer invullen. U kunt dit voorkomen door uw cookies (uw geschiedenis) te verwijderen. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Als u naar het inlogscherm van PE online gaat, staat er onderaan de pagina:

Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) opvragen?
Klik hier om deze op te vragen.
 
Vul het e-mailadres in die u heeft gebruikt bij uw aanmelding en er wordt een link naar u gestuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 
Indien u een werk e-mailadres heeft opgegeven bij uw aanmelding dient u een e-mail naar info@registerplein.nl  te sturen waarin u het oude en het nieuwe e-mailadres vermeld. U krijgt dan een bevestiging wanneer het e-mailadres is gewijzigd.
Ik weet mijn wachtwoord niet meer en mijn e-mailadres is ook gewijzigd zodat ik mijn wachtwoord niet kan opvragen. Wat moet ik doen?

Stuur naar info@registerplein.nl een e-mail met uw oude e-mailadres en wat het nieuwe e-mailadres is.

De medewerkers wijzigen het e-mailadres voor u.

Via 'wachtwoord vergeten' kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen op uw nieuwe e-mailadres.

Ik heb een account aangemaakt. Ben ik nu geregistreerd?

Om geregistreerd te zijn in een register moet u 2 stappen ondernemen:

stap 1: u maakt een account aan. Na het aanmaken van het account ontvangt u op het opgegeven e-mailadres uw inloggegevens.

Stap 2: u logt in met de inloggegevens en maakt een keuze voor een register (lees eerst de registratiereglementen). Daarna vult u de gevraagd gegevens in en upload u de juiste volledig ingevulde documenten. 

Nadat de documenten bij Registerplein zijn gecontroleerd, krijgt u een bericht van inschrijving van uw registratie in uw online dossier. 

Ik heb een verkeerde aanmelding gedaan. Hoe kan ik overstappen naar een ander register?

Hiervoor logt in in PE-Online, en kunt u in het hoofdscherm via de button  “+ Extra register”  een registratie in een ander register aanvragen. klik op het wenselijke register en volg de stappen. 

Heeft u reeds betaald voor de eerste aanmelding? Volg dan onderstaande stappen:

 • U kiest, na het toevoegen van de in het reglement gevraagde documenten bij de betalingsoptie voor “Banktransfer”.
  Er wordt naar uw e-mailadres een factuur gestuurd met het verzoek deze te betalen. U kunt dit bericht negeren.
 • Na het indienen van uw dossier in het nieuwe register, dient u een e-mail naar info@registerplein.nl te sturen met het verzoek om de reeds betaalde kosten van uw registratie om te zetten, mocht u teveel hebben betaald, dan graag een verzoek om teruggave, vermeld hierbij uw bankrekeninggegevens.
 • Indien u te weinig heeft betaald, dan ontvangt u een aanvullende factuur.

Heeft u de factuur van uw eerste aanmelding niet betaald? Volg dan onderstaande stappen:

 • Betaal de factuur van de nieuwe aanmelding.
 • Stuur een e-mail naar info@registerplein.nl om uw oude aanvraag op inactief te zetten. U ontvangt dan geen betaalherinneringen meer van uw eerdere aanvraag. 

 

Waarom moet ik een uittreksel van het duo én mijn diploma uploaden?

Tot 1 januari 2020 accepteert Registerplein gescande diploma’s. Geüploade diploma’s waar twijfel over bestond werden gecheckt bij de uitgevende instantie. Dit werd altijd gedaan in overleg met de professional.

In 2019 bereikte Registerplein het bericht dat er gefraudeerd wordt met diploma’s. Met name de sectoren techniek en zorg werden genoemd. Dit heeft Registerplein doen besluiten om de echtheid van diploma's strenger te gaan controleren.

Daarom dient u vanaf 1 januari 2020 naast de scan van uw diploma ook een gewaarmerkt uittreksel uit het DUO-diplomaregister aan te tonen.

 

Hoe en waar kunt u dit uittreksel opvragen?

Van veel diploma’s is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een uittreksel van de diplomagegevens beschikbaar. Deze kunt u digitaal opvragen en downloaden. U krijgt dan een gewaarmerkt uittreksel dat digitaal is ondertekend door DUO.
Om dit uittreksel te downloaden klikt u hier>>

 

Geldt dit voor alle diploma's?

Indien uw diploma is behaald na 1996 (HBO) of na 2007 (MBO) dient u ook een uittreksel uit het diplomaregister toe te voegen. Is uw diploma niet opgenomen bij DUO, dan volstaat alleen de scan van uw diploma.

 

Wat zijn de kosten?

 • MBO-diploma’s vanaf 2007 zijn gratis op te vragen.
 • HBO-diploma’s vanaf 1996 zijn gratis op te vragen.

 

Digitaal uittreksel

Een digitaal uittreksel van DUO is voorzien van een digitale handtekening. Registerplein ontvangt het door DUO afgegeven Pdf. Bij bewerken van het Pdf – bijv. omzetten naar WORD – verdwijnt deze handtekening. Deze wordt dan niet meer door Registerplein geaccepteerd.

 

Wanneer moet u dit uittreksel aantonen?

Bij het indienen van uw dossier uploadt u uw diploma + het digitale uittreksel van DUO.
Dit geldt voor MBO-diploma’s die zijn afgegeven zijn na 1 januari 2007 en HBO-diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 1996.
Heeft u een diploma van voor genoemde data dan hoeft u geen DUO-uittreksel toe te voegen. Het mag wel, maar de kosten voor een dergelijke aanvraag zijn substantieel.

Voor die diploma’s voor genoemde data wordt bij twijfel over de echtheid – met uw medeweten - navraag gedaan bij de afgevende instantie.

Deze nieuwe werkwijze is alleen van toepassing op nieuwe registraties.

Waarom moet ik mijn VOG per post opsturen?

In de zomer van 2019 is fraude met gekopieerde en geüploade VOG's aan het licht gekomen. Registerplein staat voor kwaliteit en wil deze kwaliteit blijven borgen. Dit is alleen mogelijk door de originele VOG (op papier) op echtheid te controleren. Er is helaas is geen andere mogelijkheid om een gewaarmerkte VOG te verkrijgen.
Daarom ontvangen van u graag uw originele VOG.

U stuurt uw VOG naar het volgende postadres: Registerplein, t.a.v. beroepsregistratie, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Wilt u uw originele VOG retour ontvangen? Dat is mogelijk. Sluit dan een aan u zelf geadresseerde én voldoende gefrankeerde envelop bij.
Originele VOG’s worden op echt gecontroleerd en daarna door Registerplein vernietigd, tenzij u een (aan u zelf) geadresseerde én (voldoende) gefrankeerde envelop heeft bijgevoegd. Registerplein koppelt na ontvangst de VOG aan uw dossier en deze is dan in te zien bij uw account.

Mijn werkgever heeft de VOG in zijn eigen administratie opgeslagen. Hoe kan ik dan mijn originele VOG tonen?

Als de werkgever de VOG in zijn eigen administratie heeft opgeslagen dan kan de werkgever een verklaring afgeven. De verklaring die gebruikt moet worden is opgeslagen bij 'Formats' bij uw eigen Register.

U dient dan de verklaring van uw werkgever toe te voegen aan de upload van uw VOG.

Als u een volledig ingevulde verklaring hebt, hoeft u de VOG niet op te sturen.

Zie ook de toelichting in uw registratiereglement. 

Geeft uw werkgever geen verklaring af, dan moet de originele VOG per post worden opgestuurd.

Ik sta geregistreerd als 'in opleiding'. Nu heb ik mijn diploma behaald. Zet Registerplein dan mijn registratie om?

Als u uw diploma heb behaald kunt u uw 'in opleiding' registratie indienen voor een ander type registratie. Hiervoor logt u in in uw online dossier.

Onder uw huidige registratieperiode staat 'aanmelden'. Als u daarop klikt kunt u tijdens uw aanvraag uw diploma toevoegen. Na beoordeling krijgt u bericht in uw online dossier dat uw aanvraag is goedgekeurd en dat u een nieuwe registratieperiode heeft. 

Ik heb al een registratie Basis. Waarom staat er 'indienen' onder mijn registratie Basis? Die heb ik toch al?

Om een registratie Plus aan te vragen dient u uw dossier registratie Basis in te dienen. Dit kunt u doen door op de button 'aanmelden' te klikken onder de periode van de registratie Basis. 

Hoe kan ik mijn dossier indienen voor een (her)registratie Plus

Onder uw huidige registratieperiode of aanmeldperiode staat een oogje. Hier kunnen verschillende benamingen staan:

Als u zich wilt aanmelden voor een registratie Plus staat er 'dossier indienen': klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur.

Als u uw registratie Basis wilt veranderen in een registratie Plus ziet u 'aanmelden' staan. Klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur. 

Heeft u het dossier terug gestuurd gekregen dan staat er 'opnieuw indienen' klik hierop en voeg de documenten toe*. Als u alle documenten hebt toegevoegd klikt u op verstuur.

Indien u uw herregistratie Plus wilt indienen Moet u rekening houden met verschillende aspecten:

 • heeft u op alle trajecten en in totaal voldoende punten behaald? M.a.w. zijn alle bolletjes groen?
 • U kunt maximaal 3 maanden voor het einde van uw registratieperiode uw herregistratie indienen. Wilt u eerder uw herregistratie indienen? Neem dan contact op met Registerplein.

-*vergeet niet de VOG per post toe te sturen

Ik heb digitale intervisie. Wie mag er tekenen voor mijn intervisie?

Net als bij een gewone intervisie hebben we het liefst dat bij digitale intervisie uw mede-intervisanten mee tekenen. 

Als uw mede-intervisanten niet kunnen tekenen, dan mag uw werkgever ervoor tekenen dat de intervisie heeft plaatsgevonden. Belangrijk is wel dat u alle namen van de aanwezige mede-intervisanten op het formulier invult.

Heeft u geen werkgever, omdat u als zzp’er werkt of onderdeel bent van een zelfsturend team? Dan mag uzelf de ‘Verklaring reflectie algemeen’ ondertekenen. Dit geldt ook wanneer u vanwege een thuiswerkverplichting uw werkgever niet meer kan laten tekenen. Ook hier is belangrijk dat u alle namen van de aanwezige mede-intervisanten op het formulier invult.

U vindt het benodigde formulier (‘Verklaring reflectie algemeen’) op de website van Registerplein bij uw register onder 'formats'. Gebruik deze voor de opgave van uw reflectieactiviteiten. Steekproefsgewijs zullen we controleren of de intervisiegroepen werkelijk bij elkaar zijn geweest.

Let op: bij het register Sociaal Werkers moeten de datums per stuk worden opgevoerd. Er mogen wel meerdere datums op één formulier staan. U kunt het formulier dan meerdere keren gebruiken. 

Waar vind ik mijn ontwikkelplan?

Deze vindt u onder de knop 'Toevoegen' in uw online dossier bij de registers Sociaal werkers en Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

U kunt kiezen om een eigen ontwikkelplan up te loaden of het format Ontwikkelplan Registerplein te gebruiken. Beide zijn goed.

 

Hoe voeg ik activiteiten toe?

Activiteiten kunt u toevoegen door in te loggen in uw online dossier.

nadat u bent ingelogd ziet u in de balk bovenaan 'Toevoegen' staan. Klik hierop.

Vul de datum in waarop het certificaat is afgegeven / de activiteit heeft plaatsgevonden en klik op volgende.

klik op de v rechts op de balk en kies de activiteit die u wilt toevoegen.

Vul de gegevens in en voeg het bewijsmateriaal toe. Voor geaccrediteerde scholing moet u ook een ID nummer invullen. Deze kunt u vinden in onze scholingsagenda. 

klik op verstuur.

Een uitgebreide beschrijving vindt u bij onze stappenplan.

Waarom kan ik geen activiteit toevoegen

Indien u geregistreerd bent in het type registratie Basis of Aspirant kunt u geen activiteiten toevoegen. 

Ook kunt u geen activiteiten toevoegen die in de toekomst liggen. 

Waarom krijg ik maar 1 punt voor mijn gevolgde scholing in het register SW?

In het register Sociaal werkers zijn de herregistratie eisen niet in uren benoemd maar in ontwikkelactiviteiten en reflectieactiviteiten. Elke activiteit is 1. 

Bij elke activiteit kunt u wel invoeren hoeveel uur u aan de activiteit besteed heeft. 

Kan ik mijn punten meenemen naar een ander Register?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Tellen scholingen uit het verleden mee voor mijn huidige periode?

Nee, alleen punten behaald tijdens uw huidige registratieperiode tellen mee.

U kunt uw in het verleden behaalde scholing wel opvoeren. Deze tellen niet mee voor uw huidige registratieperiode, maar worden wel opgenomen in de lijst overzicht activiteiten.

Zo heeft u een volledig overzicht van uw scholingsactiviteiten.

Waarom mag ik mijn oude activiteiten niet uploaden in mijn huidige registratieperiode?

Met registratie wilt u laten zien dat u doet aan permanente educatie. Dat wil zeggen een leven lang leren. Dat is de reden dat oude activiteiten niet mee kunnen tellen voor een huidige registratieperiode.

Mijn opleider wil mijn opleiding niet laten accrediteren. Wat nu?

Als de opleider de opleiding niet wil accrediteren kunt u de scholing toevoegen bij 'overige (scholings-) activiteiten'. De scholing valt dan onder 'overige deskundigheidsbevordering'. 

Als u alleen een scholing wilt volgen die geaccrediteerd is, adviseren wij om in de cursusagenda te zoek naar een passende scholing of de opleider te verzoeken om de scholing alsnog te laten accrediteren. Dit kan ook als de scholing al heeft plaatsgevonden. 

Mag ik door andere organisaties geaccrediteerde scholing voor Registerplein gebruiken?

ja dat mag, alleen niet onder de regel van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Door Registerplein geaccrediteerde scholing wil zeggen dat Registerplein de scholing heeft getoetst op de door de beroepsvereniging geleverde o.a. competenties. De scholing kan opgevoerd worden op de regel 'overige (scholings) activiteiten'. 

Scholingen die door andere partijen zijn geaccrediteerd zijn op een andere wijze getoetst.

Een uitzondering is het register Clientondersteuners. Clientondersteuners zonder SKJ registratie mogen ook SKJ geaccrediteerde scholingen toevoegen. 

Mijn register is nog nieuw. Er zijn nog weinig geaccrediteerde scholingen voor mijn register. Wat moet ik doen?

Als een register nog maar recent geopend is kan het zijn dat er nog weinig geaccrediteerde scholing in de cursusagenda staat die speciaal voor dat register is. U kunt dan ook zoeken bij de andere registers naar geaccrediteerde scholing. Let u hierbij op dat de door de opleider opgegeven competenties en vaardigheden wel overeenkomen met de competenties en vaardigheden in uw eigen register. Als deze overeenkomen kunt u de scholing volgen en opgeven bij de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Welke competenties en vaardigheden horen bij uw register kunt u nalezen in het accreditatiereglement

Ook is het mogelijk de opleider te verzoeken om de scholing te laten accrediteren. Dit is achteraf ook mogelijk.

Bestaat er een online training over registreren?

Online trainingen over registreren zijn er niet. Wel probeert Registerplein u zoveel mogelijk te helpen om registratie makkelijker te maken.

 • Op onze website staan er een aantal instructievideo's Stappenplan Beeld en geluid - Registerplein Daar wordt in beeld en geluid uitgelegd hoe u bijvoorbeeld activiteiten kunt toevoegen. Er is een instructievideo waarin uw dossier in vogelvlucht wordt uitgelegd.
 • Bij onze FAQ staan de antwoorden op veelgestelde vragen.
 • U kunt u vraag per e-mail of per telefoon stellen. Indien u een uitgebreide persoonlijke instructie wil, is dat ook mogelijk. Via Quick assist kan een medewerker van Registerplein u wegwijs maken in uw dossier. Hoe dat werkt leest u hier >>
 • Indien u met meerdere collega's een aantal vragen heb, is het ook mogelijk om Via Teams een online bijeenkomst te organiseren. De medewerker van Registerplein beantwoordt de vragen die er zijn en kan via het delen van het scherm ook een en ander laten zien.
Hoe zie ik welke registratie ik heb?

Als u inlogt in uw online dossier komt u bij uw statusoverzicht terecht. Hier staat welke registratie u op dit moment heeft.

Hoe kan ik aantonen dat ik ben geregistreerd bij Registerplein?

Aantonen dat u bent geregistreerd kan op verschillende manieren.

Als u een registratie hebt bij Registerplein dan bent u zichtbaar in het Openbaar register van geregistreerden

Als u een registratie hebt bij Registerplein kunt u uw kwaliteitscertificaat downloaden waarop uw registratie staat vermeld. op het certificaat staat een QR code die leidt naar het openbaar register. Zo kunt u tonen dat u op dat moment geregistreerd staat.

Als u een registratie hebt bij Registerplein kunt u uw registratie tonen via de digitale Registerpas. Log hiervoor in bij 'Mijn Registerplein'. en ga naar inzage > Registerpas. Op de registerpas staat de datum waarop u de registerpas heeft opgevraagd, en een QR code die leidt naar het openbaar register. Zo kunt u tonen dat u op dat moment geregistreerd staat. 

Als u een registratie heeft bij Registerplein kunt u dat duidelijk maken via LinkedIn of met uw digitale handtekening. Hoe u dat doet leest u hier >> 

Vroeger kreeg ik een registerpas. Krijg ik deze niet meer?

Vanwege de hoge kosten om een pas op maat te laten maken en uit milieuoverwegingen is Registerplein afgestapt van de fysieke pas. 

Registerplein biedt u wel een digitale pas aan. Als u inlogt in uw online dossier en u gaat naar 'Inzage' > 'Registerpas' wordt op dat moment uw digitale pas aangemaakt.

De opmaakdatum geeft aan wanneer u de registerpas heeft opgevraagd en de QR code leidt u naar het Openbaar Register geregistreerden. Zo kunt u tonen dat u op dat moment geregistreerd staat. 

Ik heb bij 'account' mijn werkgever ingevuld, maar mijn werkgever ziet mij niet in zijn werkgeversaccount. Hoe kan dat?

Om u te koppelen aan het werkgeversaccount van uw werkgever moet u uw werkgever toestemming geven voor inzage.

Hoe doet u dat?

Log in in uw online dossier bij 'Mijn Registerplein'

ga naar 'Inzage' > 'Inzage organisatie' 

klik op de '+Toevoegen organisatie'.

klik op 'selecteer een optie'

kies uw werkgever uit de lijst. Staat uw werkgever er (nog) niet bij, dan is er geen autorisatie aangevraagd door uw werkgever of is de autorisatie aanvraag nog niet goedgekeurd. 

Klopt het rekeningnummer NL45DEUT0556977556?

Ja dit rekeningnummer is juist. Per 1 oktober 2020 worden de facturen voor de registratie verstuurd via het registratiesysteem PE-online. De betalingen worden verwerkt door het bedrijf CM.com Stichting. De facturen kunt u terug vinden in uw eigen online dossier onder 'Facturen'. Daar ziet u ook de betaalstatus. 

Twijfelt u eraan of een rekeningnummer juist is, controleer dit rekeningnummer dan hier: een IBAN controleren (ibancalculator.com) 

krijg ik vooraf een herinnering wanneer mijn factuur wordt verstuurd?

Nee daarover krijgt u geen herinneringen. In uw online dossier, bij account, staat een factuurdatum. Elk jaar op die datum ontvangt u van PE-online automatisch een factuur.

Ik wil opzeggen

Uw registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij u tijdig, dat wil zeggen tot uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe factuurjaar (niet te verwarren met registratiejaar), opzegt.

Uw factuurdatum is zichtbaar in uw online dossier onder het kopje 'account'. 

Een factuurdatum hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de ingangsdatum van een registratie. Redenen hiervan kunnen zijn: het tussentijds overstappen naar een ander type registratie, of het eerder willen herregistreren. 

U kunt uw opzegging per e-mail sturen naar administratie@registerplein.nl, onder vermelding van uw registratienummer en de reden van opzegging of u vult het opzegformulier in. U ontvangt een bevestiging van deze opzegging. Bewaar deze goed.

Ik ben GGZ agoog. Mag ik dbc uren schrijven?

Registerplein ziet erop toe dat professionals zich kunnen registreren en herregisteren volgens de geldende criteria die zijn opgenomen in het registratiereglement. Of u dbc uren mag schrijven is na te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa (www.nza.nl) of bij uw werkgever. Helaas kan Registerplein u daar geen antwoord op geven.