Hoe toon je online dat je voldoet aan de criteria om opgenomen te worden in een van de registers van Registerplein? Werk je LinkedIn-profiel bij of kies voor een digitale handtekening. Op LinkedIn Op social media is LinkedIn is hèt kanaal waarmee u zich professioneel kunt tonen. LinkedIn kent een optie waarmee u in uw…

lees meer »

Op 1 september 2020 opende het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Dit register kwam tot stand in opdracht van de Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Jan Middel was de eerste die zich aanmeldde in dit nieuwe register. Jan werkt als cliëntenvertrouwenspersoon bij Zorgstem en heeft daarnaast zijn eigen coachingspraktijk. Wat was…

lees meer »

Bij Registerplein onderzoeken we regelmatig hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren. Uw mening is daarbij van groot belang. Wanneer u een van onze enquêtes invult, leren we uw wensen kennen. Omdat Registerplein met verschillende groepen werkt, hebben we verschillende enquêtes gemaakt. Onder de inzenders die voldoen aan de criteria verloten we een jaar gratis registratie…

lees meer »

Elk register heeft zijn eigen reglement. In het reglement kunt u de criteria nalezen wat u als professionals moet aanleveren voor een registratie of een herregistratie. In een aantal registers wordt er om een upload van uw diploma gevraagd. Voor die registers gaan er vanaf 1 januari 2020 aanvullende regels gelden. Lees hier meer welke…

lees meer »

13 MAART – Registerplein is niet aanwezig bij de Dag van de Sociaal Werker op 18 maart 2020 in De Reehorst in Ede. Het evenement gaat niet door vanwege de dreiging van het coronavirus. De organisatie volgt daarmee het advies van het RIVM. De Dag van de Sociaal Werker wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.  Registerplein blijft open. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus…

lees meer »

Wat is een VOG? Professionals dragen een bijzondere verantwoordelijkheid door de zorg die zij geven aan kwetsbare personen. Zij hebben een vertrouwenspositie. Om te verantwoorden dat geregistreerde beroepsbeoefenaars dit vertrouwen waard zijn, wordt een door de overheid verstrekte verklaring gevraagd. De Verklaring Omtrent Gedag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) mag niet ouder is dan 12…

lees meer »

Voor het register Sociaal Werkers is een ethische commissie ingericht die professionals adviseert bij hun afwegingen en hun reflectie op de beroepspraktijk. Voor een nadere kennismaking klik hier: https://www.registerplein.nl/registers/register-sociaal-werkers/beroepscode-sw/

lees meer »

  Vanaf vandaag is het mogelijk om al uw registratiezaken te regelen via de PE-online app. De app kunt u downloaden in de App Store en Playstore (Android). Nadat u de app heeft geïnstalleerd moet deze gekoppeld worden aan uw account. Via de help-knop in de app wordt precies uitgelegd hoe u dit makkelijk kunt…

lees meer »