"Ik zie mijn registratie niet als een formele bureaucratische procedure. Juist de verdere ontwikkeling van mijn vak en het bediscussiëren van relevante beroepsontwikkelingen maken mijn registratie betekenisvol".

Home » beroepsregistratie » Stappenplan & procedure

Registreren bij Registerplein

Beroepsregistratie zorgt voor een belangrijke waarborg van de kwaliteit van het werk van professionals. Het onderstreept de meerwaarde van hun werkzaamheden tegenover cliënten, opdrachtgevers en werkgevers. Het register is een instrument voor professionals om te zorgen, borgen en tonen dat hun vakmanschap op peil is.

Geregistreerde professionals bouwen een digitaal portfolio op waarmee zij zowel intern als extern laten zien dat zij werken aan hun eigen beroepsontwikkeling. Het stimuleert professionals om permanente educatie te volgen en up-to-date te blijven van de ontwikkelingen in het werkveld. Een registratie versterkt ook de positie op de arbeidsmarkt. Het onderscheidt de professional van andere kandidaten zonder registratie en geeft aan dat hij serieus met zijn vak bezig is.

Een beroepsregister is ook een manier om de beroepsgroep als geheel te presenteren en versterken. Een register verbindt de professionals op inhoud en laat zien wie ze zijn en wat ze (moeten) kunnen. En dat is des te noodzakelijker nu professionals veel vaker ook buiten de moederorganisatie moeten opereren; hun individuele kwaliteit en professionaliteit worden dan extra belangrijk.

Beroepsverenigingen hebben beroepsstandaarden ontwikkeld in de vorm van beroepscodes en beroepsprofielen. Op basis hiervan zijn voor de verschillende beroepsregisters bij Registerplein registratiecriteria opgesteld. Wanneer een professional voldoet aan deze criteria kan hij zich inschrijven in het betreffende beroepsregister.