Home » beroepsregistratie » klacht

Heeft u een klacht?

Registerplein heeft als kernwaarden onder andere 'meedenken' en 'menselijk'. Zo stellen wij ons graag op en zoeken altijd naar de beste oplossing voor de klant. Vindt u desondanks dat wij u tekort zijn geschoten, dan willen wij ons graag inspannen om de situatie op te lossen.

Vaak is een telefoontje al voldoende om problemen uit de wereld te helpen. Maar blijft u het oneens? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Uw klacht wordt intern in behandeling genomen en de uitkomst of oplossing met u besproken. Bent u niet tevreden over de uitkomst dan kunt u bezwaar te maken.

Registerplein beschikt over een klachtenregeling om in dergelijke situaties duidelijke procedures te kunnen volgen.

Klacht over Registerplein

Klacht over geregistreerde professionals en leden beroepsverenigingen BCMB, VKIG en de BMZM