Home » beroepsregistratie » beroepsontwikkeling » Programma Professionalisering Sociaal Werk

Actieprogramma professionalisering W&MD

 

Met het Actieprogramma Professionalisering W&MD wordt gewerkt aan de ontwikkeling en profilering van het sociaal werk. Het vak van de sociaal werker heeft een stevig fundament en verdere professionalisering nodig. De transformatie van het sociaal domein vereist vakbekwame sociaal werkers die de burger in een veranderende context adequaat kunnen blijven ondersteunen.

Ook de Tweede Kamer was het er over eens dat er een professionaliseringsslag nodig was, toen zij de motie ‘Professionalisering sociaal werk’ van Otwin van Dijk en Vera Bergkamp unaniem aannamen. In deze motie werd aangedrongen op een herwaardering voor het vak van sociaal werker.

Zie hier de reportage met tweedekamerleden Otwin van Dijk en Vera Bergkamp waarin zij het belang van sociaal werk en deze motie toelichten.

 

https://youtu.be/slosoedt09U

Een onderdeel van het Actieprogramma is het Professionaliseringsplan Sociaal Werk Eén van de pijlers in dit professionaliseringsplan is beroepsontwikkeling. Op dit punt moet een inhaalslag worden gerealiseerd. Dit betekent o.a. dat er een nieuw competentieprofiel, een brede beroepscode en een betekenisvol beroepsregister moet worden geopend. Beroepsregistratie stimuleert professionals te werken aan hun eigen ontwikkeling, deze ontwikkeling te borgen en zichtbaar te maken.

Registerplein opende in deze context in mei 2016 het voorportaal voor het Register Sociaal Werk. Iedereen die werkzaam is in het sociaal domein kan zich aanmelden in dit voorportaal. Momenteel zijn de betrokken partijen betekenisvolle registratie- en herregistratie-eisen aan het ontwikkelen. Wanneer deze criteria duidelijk zijn kan het ‘echte’ register open.

De registratiecriteria bepalen voor een groot deel de toegevoegde waarde van registratie. Het is daarom belangrijk dat deze criteria aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de sociaal werker en een waarborg zijn voor vakbekwame professionals.

Alle partners in de branche (Sociaal Werk Nederland, vakbonden FNV en CNV, beroepsvereniging BPSW en BV jong, Vereniging Hogescholen en de MBO-raad) zijn in dit actieplan verenigd.