Home » beroepsregistratie » beroepsontwikkeling » beroepsprofiel

Beroepsprofiel

In een beroepsprofiel wordt de essentie van een beroep vastgelegd. Het geeft een breed beeld van de inhoud van het beroep; kerntaken worden beschreven evenals het werkgebied en de ontwikkelingen in het vakgebied. Vaak worden de kerntaken aangevuld met een beschrijving van de unieke expertise van de betreffende beroepsgroep. Zo wordt aangegeven waarin dit beroep zich onderscheid van andere functies binnen het sociaal domein.

Een onderdeel van het beroepsprofiel is het competentieprofiel. Een competentieprofiel is een verzameling van (deel)competenties en bijbehorende gedragsindicatoren, nodig om een bepaalde functie uit te oefenen. Het is dus geen opsomming van taken maar een opsomming van gedragsindicatoren die nodig zijn om een job uit te kunnen oefenen. De competenties hebben naast gedrag betrekking op kennis en vaardigheden.

Elke beroepsgroep die een register voert bij Registerplein heeft een beroepscode met  competentieprofiel. Dit competentieprofiel wordt door Registerplein gebuikt bij het beoordelen van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Door middel van de lijst met relevante competenties kan beoordeeld worden of een activiteit bijdraagt aan het versterken van deze competenties.