Home » beroepsregistratie » beroepsontwikkeling » beroepsidentiteit

Beroepsidentiteit

Profilering en sociaal professionals. Het blijft een lastige combinatie. Maar nu er zoveel verandert in het sociaal domein, is profilering en laten zien waar de sociaal werker voor staat ontzettend belangrijk.  Onderscheidend zijn van de rest en het uitdragen van beroepstrots, daar draait het om.

Sociaal professionals krijgen nieuwe functies in wijkteams, bedienen nieuwe doelgroepen en krijgen nieuwe samenwerkingspartners. Om duidelijk te maken wat juíst de sociaal professionals kunnen betekenen in deze nieuwe werksituatie is het concreet kunnen aangeven van hun beroepsidentiteit van cruciaal belang.

Een beroepsidentiteit maakt duidelijk waarin sociaal professionals zich onderscheiden en vergroot de zichtbaarheid van het beroep. Maar het verwoorden van de beroepsidentiteit blijkt in de praktijk lastig. In het Actieprogramma Professionalisering Sociaal Werk is het versterken van het vakmanschap van professionals, hun autonomie en hun beroepsidentiteit één van de speerpunten.