Beroepscode

Beroepsverenigingen binnen het sociaal domein hebben beroepsstandaarden ontwikkeld in de vorm van vakinhoudelijke richtlijnen en beroepscodes. Deze standaarden geven de sociaal werker houvast in de soms complexe en lastige dagelijkse praktijk.

In een beroepscode staat de beroepsethiek van die bepaalde beroepsgroep beschreven: wat hoort en wat hoort niet volgens de beroepsgroep zelf. Uiteraard binnen de regels en wetten die voor iedereen gelden. In deze codes staan – in de vorm van normen of artikelen – dus de afspraken waaraan de sociaal professionals zich dienen te houden bij de uitoefening van hun beroep. Op die manier helpen de beroepscodes de professionals om te beslissen over het juiste professioneel handelen.

Ze geven bovendien richting aan de collegiale uitwisseling over morele vragen en de beroepsbeoefenaar kan zich op basis van professionele autonomie beroepen op de code om zijn handelen te legitimeren. Een beroepscode kan ook dienen om de cliënt duidelijkheid te verschaffen over wat hij van een professional kan en mag verwachten.

Elke beroepsvereniging die een register bij Registerplein voert heeft zo’n beroepscode opgesteld voor de desbetreffende beroepsgroep.
Meer lezen? Vind hier de beroepscodes per register