"Beroepsregistratie en beroepsontwikkeling zijn sterk met elkaar verbonden.
Het werken volgens de beroepscode, het uitdragen van de beroepsidentiteit en het ontwikkelen van een beroepsprofiel zijn onderdelen van beroepsontwikkeling."

Home » beroepsregistratie » beroepsontwikkeling

Beroepsontwikkeling via Registerplein: blijf vakbekwaam

Beroepsregistratie en beroepsontwikkeling zijn sterk met elkaar verbonden. Investeren in beroepsontwikkeling is een persoonlijk proces. Professionals die werken aan beroepsontwikkeling zorgen ervoor dat zij zich bewust zijn van hun kunnen maar zoeken ook naar datgene wat zij nog kunnen ontwikkelen. Om vakbekwaam te zijn en te blijven, vergroten zij actief hun kennis, leren zij werken met nieuwe methodieken en reflecteren ze op hun eigen handelen in de dagelijkse praktijk.

Beroepsregistratie biedt praktische kaders voor beroepsontwikkeling en is tegelijkertijd een stimulans om te blijven werken aan de eigen beroepsontwikkeling. Een beroepsregistratie vraagt immers om het continu blijven volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a. opleidingen, trainingen, reflectie, congresbezoek of het geven van een presentatie en moeten zorgen voor nieuwe kennis en zicht op ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Eigenlijk zou elke sociaal professional, ongeacht functie of opleidingsniveau, alleen of samen met collega’s, moeten werken aan beroepsontwikkeling. Daarom biedt Registerplein iedereen, werkzaam in het sociaal domein, de mogelijkheid zich te registreren in één van de beroepsregisters.