Registerplein: 030 - 711 88 51
"Mijn registratie is een goede stimulans.
Ik blijf hierdoor actief mijn kennis vergroten; ik leer werken met nieuwe methodieken en reflecteer op mijn dagelijkse handelen in de praktijk.”

Beroepsregistratie bij Registerplein

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Het stimuleert professionals en werkgevers om te blijven investeren in vakbekwaamheid. Een professional moet aan bepaalde criteria voldoen om geregistreerd te worden en volgt vervolgens met regelmaat deskundigheidsbevorderende activiteiten om over actuele deskundigheid te (blijven) beschikken.

Door beroepsregistratie werken sociaal professionals volgens de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en zijn zij aanspreekbaar op hun handelen. Door zich te registreren laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden aan kwetsbare cliënten in complexe situaties.