Registerplein: 030 - 711 88 51

Berichten door Marc Hoppen

Registerpunten behalen

Een registratie bij Registerplein draagt bij aan het vakmanschap van de professional en zorgt ervoor dat de sociaal werker zijn kennis blijft vergroten en reflecteert op zijn dagelijks handelen in de praktijk. Om de kwaliteit van geregistreerde sociaal professionals te kunnen waarborgen, moet de geregistreerde professional met regelmaat  beroepsrelevante deskundigheidsbevorderende  activiteiten ondernemen. Welke activiteiten onder…

Lees meer