Bezwaar en beroep

Als u vindt dat wij ons tegenover u niet juist hebben gedragen, kunt u een klacht indienen. Bij onjuiste behandeling kunt u denken aan:

  • een onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen (hier valt niet onder als u het oneens bent met het antwoord);
  • het niet of niet tijdig verstrekken van de informatie waar u om hebt verzocht;
  • het niet of niet tijdig beantwoorden van uw mail/brieven;
  • het niet nakomen van gedane toezeggingen;
  • geen bereidheid tot het herstellen van gebleken fouten;
  • het niet zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte informatie en gegevens;
  • u van mening bent dat uw aanvraag verkeerd is beoordeeld.

In de Klachtenregeling leest u hoe u uw klacht kunt indienen.

Commissie van Beroep

Indien u van mening bent dat uw registratie of accreditatie verkeerd is beoordeeld en uw aanvraag wordt na een klacht door Registerplein afgewezen, dan kunt u hierover een klacht indienden bij een onafhankelijke Commissie van Beroep. Dit geldt alleen voor klachten met betrekking tot registratie, verlenging van registratie en accreditatie.

De leden van de Commissie van Beroep zijn:

dhr. J. Rutten; interim manager en consultant zorg en onderwijs
dhr. W. Edens; niet praktiserend professional
dhr. H.J. Terlouw; opleider christelijke Hogeschool Ede
dhr. J. Stoks; regiomanager GGD
mevr. P. Burger; advocaat Sprengers advocaten
dhr. M. Verheij; opleider christelijke Hogeschool Ede

U kunt een brief sturen naar:

Registerplein
t.a.v. Commissie van Beroep
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Of een e-mail aan info@registerplein.nl t.a.v. Commissie van Beroep

Bekijk hier de Regeling Commissie van Beroep