Vacatures

Registerplein is hét kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. In ons werk staan openheid, kwaliteit en collegialiteit centraal. Momenteel zijn er vacatures voor:

Leden Raad van Toezicht

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het sociaal domein. Op dit moment zijn 7.000 professionals geregistreerd in een zevental registers. Registerplein verwacht de komende jaren groei van het aantal geregistreerden en het aantal registers.

Stichting Registerplein volgt de ‘Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening’ en hanteert een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). De stichting kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden.

De RvT vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord voor de directeur-bestuurder en streeft naar een samenstelling waarin diverse competenties en deskundigheden verenigd zijn. De RvT hanteert hiertoe een profielschets voor de raad als geheel en voor de individuele leden.

Leden van de RvT zijn onafhankelijk van elkaar en derde partijen. Zij hebben zitting zonder last en ruggespraak. Ook mag er geen sprake zijn van onverenigbaarheid van functies. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze benoeming kan maximaal twee keer met drie jaar worden verlengd. De RvT komt vier à vijf keer per jaar bijeen op het bureau van Registerplein, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Binnen de Raad van Toezicht zijn twee vacatures ontstaan:


Lid RvT, maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein

(vacaturenummer 17.02)


Lid RvT, binding met opleiding en scholing in het sociaal domein

(vacaturenummer 17.03)


Algemeen profiel

 • Academisch werk- en denkniveau, in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • In staat aan de hand van relatief beperkte informatie een goed beeld van de organisatie te vormen.
 • Kan kritisch constructief reflecteren op het functioneren van het bestuur, de Raad van Toezicht en de eigen rol daarin.
 • Ervaring met en visie op eigentijds toezicht in een maatschappelijke organisatie, onderschrijft de governancecode welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
 • Collegiale teamspeler die eigen standpunt durft in te nemen.
 • Aantoonbare affiniteit met het sociaal domein in de breedte en beroepsontwikkeling in het bijzonder.
 • In staat voldoende tijd beschikbaar te maken voor effectief lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over een voor Registerplein relevant netwerk.

Specifiek profiel voor lid maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein

 • Ervaring als directeur / bestuurder van een maatschappelijke organisatie in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie.
 • Beschikt over breed en actueel inzicht in het bestuur van maatschappelijke organisaties, zoals op de terreinen ICT, financiën, HRM.
 • Heeft goed zicht op behoeften van werkgevers in het sociaal domein ten aanzien van beroepsontwikkeling van professionals.

Specifiek profiel voor lid met binding opleiding/scholing in het sociaal domein

 • Actief betrokken bij / geeft mede vorm aan opleidingen ten behoeve van het sociaal domein.
 • Heeft goed zicht op ontwikkelingen in het onderwijs aan aankomende professionals in het sociaal domein.
 • Bekend met ontwikkeling van de beroepspraktijk van professionals in het sociaal domein.

Wij bieden

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per bijgewoonde vergadering een beperkte vacatievergoeding plus reiskostenvergoeding.

Direct solliciteren?

Indien u belangstelling heeft voor een van de bovengenoemde vacatures kunt u een informatiepakket met daarin onder meer het reglement van de Raad van Toezicht opvragen via 030- 303 92 72 of secretariaat@registerplein.nl  Meer informatie over Registerplein treft u aan op onze website www.registerplein.nl

De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland en vinden plaats in Utrecht.

U wordt verzocht voor 13 november te reageren onder vermelding van het vacaturenummer en uw motivatie met curriculum vitae te zenden aan:

Stichting Registerplein
t.a.v. mevrouw L. van Zanten, voorzitter Raad van Toezicht
Per mail aan secretariaat@registerplein.nl


Meer informatie?

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met

De heer mr. dr. R. Kerff, directeur-bestuurder, telefoon 030-303 9272 of per mail rkerff@registerplein.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Kandidaten Registratie- en accreditatiecommissie

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociale domein door het voeren van kwalitatief hoogwaardige beroeps- en functiekwaliteitsregisters. Registerplein stelt een Registratie- en accreditatiecommissie in die adviezen uitbrengt over onder andere:

 • Het registreren en verlengen van een registratie van professionals of het doorhalen van de registratie.
 • Het accrediteren van opleidingen voor professionals in het sociale domein.

Registerplein zoekt nog kandidaten voor de volgende Kamers: Cliëntondersteuners,  Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Gevraagde kwalificaties

 • Je hebt tenminste hbo werk- en denkniveau.
 • Je bent lid van de beroepsvereniging of bereid lid te worden.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de professionele beroepsuitoefening door, beroepsstandaarden van en opleidingen voor professionals in het sociale domein, en de actuele ontwikkelingen hierin.
 • Je bent bij voorkeur zelf geregistreerd in een beroepsregister van Registerplein of werkzaam als opleider bij een door Registerplein geaccrediteerde opleidingsinstelling.
 • Je hebt brede ervaring als professional binnen het beroep.
 • Je hebt kennis van het kwaliteitsbeleid en het tuchtrecht van de beroepsgroep.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht.
 • Je hebt een onafhankelijke en onpartijdige opstelling.
 • Je hebt een visie op de betekenis van beroeps- en functiekwaliteitsregistratie en permanente educatie als instrument voor kwaliteitsborging in de professionele beroepsbeoefening.

Tijdbeslag

De kamers vergaderen maximaal 4 keer per jaar. Tussendoor kan een beroep worden gedaan op de leden voor ad hoc-advieswerkzaamheden die niet tot de vergadering kunnen wachten.

Vergoeding

Leden ontvangen een vergoeding, zowel voor werkzaamheden als voor reiskosten.

Aanmelden

Je kunt je melden als kandidaat via je beroepsvereniging.