Stakeholders

Registerplein gaat graag het gesprek aan met iedereen binnen het sociaal werk. We hebben daarom contact met onder meer beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen en werkgevers. Bent u benieuwd naar onze kennis van kwaliteit in professionele zorg? We maken graag kennis met u. U kunt contact met ons opnemen via info@registerplein.nl of (030) 711 88 51.
Registerplein heeft contact met:

 • BPSW
 • LVAK
 • Present 24×7
 • SKJ
 • Movisie
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie van VenJ
 • MBO Raad
 • Sociaal Werk Nederland
 • Vereniging Hogescholen
 • GGZ Nederland
 • NIP
 • NVO
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Jeugdzorg Nederland.