Raad van Toezicht

Registerplein kent een eenhoofdige Raad van Bestuur/Directeur en een Raad van Toezicht. Directeur sinds 1 juni 2014 is Milena Babovic. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, allen afkomstig uit het sociaal beroepsveld.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Werkzaam als

Mevrouw H.P. Jaspers

voorzitter

Teamleider Academie Mens &  Maatschappij, Saxion Hogeschool

Lid Raad van Toezicht St. Maatschappelijke Dienstverlening Enschede -Haaksbergen

Mevrouw A. Postma

Manager bij NIM Maatschappelijk Werk, Nijmegen

Mevrouw A. Engles

Directeur/bestuurder bij De Nieuwe Organisatie (DNO)

Lid werkgroep kwaliteit Sociaal Werk Nederland

De heer A. de Bont

Hoofd strategische ontwikkeling en projecten Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg /Centrum Jeugd en Gezin Midden Limburg

De heer B. de Fockert

Risicomanager en strategisch adviseur, zelfstandige