Raad van Toezicht

Registerplein kent een eenhoofdige Raad van Bestuur/Directeur en een Raad van Toezicht. Directeur sinds 1 september 2017 is Roger Kerff. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 personen, allen afkomstig uit het sociaal beroepsveld.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Werkzaam als

Mevr. mr L.M. van Zanten – Renders

voorzitter

Voorzitter bestuur Burger- en Nieuwe Weeshuis Arnhem

Lid bestuur Stichting Kruispunt (dagopvang dak- en thuislozen)

Mevrouw A. Engles

Directeur/bestuurder bij De Nieuwe Organisatie (DNO)

Lid werkgroep kwaliteit Sociaal Werk Nederland

De heer A. de Bont

Hoofd strategische ontwikkeling en projecten Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg /Centrum Jeugd en Gezin Midden Limburg

 

De heer B. de Fockert

Risicomanager en strategisch adviseur, zelfstandige

Vacature