Accrediteren

 

Een opleiding met accreditatie van Registerplein levert registerpunten op en is daarom aantrekkelijk voor sociaal professionals.

Nu accrediteren Meer informatie

Tarieven en criteria

Tarieven

Er zijn 2 mogelijke accreditatieperiodes voor opleidingen en trainingen. De kosten voor accreditatie zijn:

Periode Bedrag
1 jaar € 108,00
3 jaar € 220,00

Alle bedragen zijn exclusief btw. Prijzen per 1 maart 2014.

Accreditatiereglement Registerplein

Dit reglement bevat werkwijzen en voorwaarden voor de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten bij Registerplein. Bepalingen in dit reglement kunnen niet in de plaats treden van de registratienorm en gelden vanaf de ingangsdatum van dit document.

Lees hier het accreditatiereglement

Voor wie?

Opleiders

Alle aanbieders van opleidingen, trainingen en cursussen voor sociaal professionals komen in aanmerking voor een accreditatie van Registerplein. Uw opleiding moet wel bijdragen aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Een accreditatie is mogelijk voor zowel opleidingen met open inschrijving als maatwerk- en incompany-opleidingen.

Opleidingen krijgen een accreditatie voor een periode van 1 of van 3 jaar. Daarna vervalt de accreditatie automatisch. Als opleidingsaanbieder kunt u de accreditatie uiteraard verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen. U houdt zelf de accreditatieperiode gemakkelijk in de gaten, door in het beheerscherm van Mijn Registerplein, bij Gegevens Opleidingsinstituut, de optie ‘Herinnering versturen bij verlopen accreditatie’ te activeren.

Geregistreerde professionals krijgen punten voor het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen. Deze punten vallen in het Opleidingstraject of in de Vrije ruimte. Opleidingsaanbieders c.q. cursussen die gecertificeerd zijn door Cedeo, CRKBO, NLQF, NRTO, NVAO, SPEN, SPHBO of VETRON krijgen registerpunten toegekend voor het Opleidingstraject. Opleiders zonder een van deze certificeringen, maar die wel voldoen aan de daarvoor geldende criteria, krijgen registerpunten toegekend voor de Vrije ruimte. Congressen, symposia en conferenties vallen altijd onder de Vrije ruimte.

Waarom accrediteren?

Accrediteren bij Registerplein