Nieuwe algemene voorwaarden

Per 1 augustus 2017 zijn onze nieuwe algemene voorwaarden van kracht. Het belangrijkste verschil met de oude voorwaarden is dat de nieuwe voorwaarden begrijpelijker zijn verwoord. Begrippen worden gedefinieerd en werkwijzen c.q. regelingen worden uitgebreid uitgelegd.

In de algemene voorwaarden vindt u de organisatiebrede regelingen en bepalingen. Naast de algemene voorwaarden gelden de bepalingen in de registratiereglementen van de afzonderlijke registers; hierin vindt u de bepalingen specifiek per register.

0