Beroepscode voor Sociaal Werkers in ontwikkeling

Hierbij nodigen wij u, als sociaal werker, uit om mee te doen aan de digitale raadpleging voor de gemeenschappelijke Beroepscode voor Sociaal Werkers. In de beroepscode staan de normen (voor het gedrag) van de beroepsgroep beschreven. De code helpt professionals bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in hun werk. In het werkveld wordt steeds meer samengewerkt door sociaal werkers met verschillende deskundigheid. Daarom is een gemeenschappelijke beroepscode ontwikkeld die bruikbaar is voor alle sociaal werkers. Een code die de beroepsgroep verbindt en die het aanzien van het beroep versterkt.

De beroepscode is voor alle sociaal werkers en daarom willen we graag uw mening horen. Met de opbrengst van deze raadpleging zullen wij de beroepscode aanpassen. Meedoen kan tot 1 september 2017. Doe mee en open hier de pagina.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Beroepscode voor Sociaal Werkers!

0