BAMw heet per 1 januari Registerplein.

Kwaliteitskeurmerk voor sociale professionals

RegistrerenWaarom registreren?

Waarom Registerplein?

Ons vak is een vak waarin je moet blijven leren. We werken met een heel kwetsbare doelgroep, daarom is het absoluut belangrijk dat professionaliteit wordt gecontroleerd en erkend.